dijous, 30 de gener de 2014

Lleida contra la reforma de Llei de l'avortament


El GRUP DE DONES DE LLEIDA, que agrupa el moviment feminista de la ciutat i que impulsa la  marea lila, davant la presentació de 3 mocions per tres formacions polítiques de la ciutat, com són PSC, ICV i CUP per la derogació de la reforma de la llei de l’avortament del ministre Gallardón, volem fer avinent el següent:

1.     El Grup de Dones de Lleida mostrem el nostre suport als 3 textos de mocions presentades, atès que totes elles insten al govern de l’Estat a fer els tràmits necessaris per la derogació de la llei. Llei que valorem com un dur atac als drets fonamentals de totes les dones i com un autèntic daltabaix social en quant als riscos per la salut i el quebrantament de la llibertat de les persones i professionals sanitaris.

2.     El Grup de Dones de Lleida instem a Alcaldia a possibilitar la inclusió en el debat plenari de les 3 mocions presentades, tant la del grup de govern, com les registrades per ICV i la CUP de Lleida.

3.     El Grup de Dones de Lleida animem, així mateix, a tots els membres de la Corporació a votar a favor de les 3 mocions perquè el dret de les dones a decidir sobre el nostre propi cos i una regulació justa dels nostres drets sexuals i reproductius són elements bàsics de tot Estat social i democràtic de Dret.

A Lleida, el 30 de gener de 2014.