dimecres, 10 de febrer de 2010

Hortènsia

Amb totes dues mans

alçades a la lluna,

obrim una finestra

en aquest cel tancat.

Maria-Mercè Marçal